Έχω ομαδικό, χρειάζεται να ασφαλιστώ;

Τα ομαδικά συμβόλαια αποτελούν σημαντική παροχή προς τους εργαζομένους.  Προσφέρουν πλήθος καλύψεων με ικανοποιητικά όρια και όρους που δύσκολα βρίσκονται σε ατομικά ασφαλιστήρια.  Για παράδειγμα, η κάλυψη του κόστους φαρμάκων, το επίδομα τοκετού με αναμονή μικρότερη των 24 μηνών και η ελευθερία για διενέργεια ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων σε προσωπικούς ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα που δεν είναι συμβεβλημένα με την ασφαλιστική.

Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα να εντάξουν οι εργαζόμενοι και μέλη της οικογένειας με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

Όλα αυτά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν το ατομικό ασφαλιστήριο, καθώς αυτό είναι “δεμένο” με τον ασφαλισμένο και όχι με την επιχείρηση. ΄Ετσι, ο ασφαλισμένος είναι ασφαλής ότι θα καλύπτεται από το προσωπικό του ασφαλιστήριο ακόμα και όταν αποφασίσει να αλλάξει εργοδότη ή όταν ο εργοδότης του αποφασίσει να παύσει την παροχή.

Επίσης, συνήθως τα ατομικά ασφαλιστήρια λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα τους και της προσωπικής βάσης, προβλέπουν ιδιαίτερα αυξημένα όρια κάλυψης που τα ομαδικά ασφαλιστήρια δεν μπορούν να πλησιάσουν.

Η λύση σε όλα αυτά είναι η διατήρηση του προσωπικού ασφαλιστηρίου ίσως με μία απαλλαγή τέτοια ώστε εφόσον στο μέλλον κληθεί, να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα.

Τέλος, στην Ασφαλιστική Αγορά υπάρχουν ασφαλιστικές προτάσεις που προβλέπουν την λεγόμενη “Προαγορά Ασφαλισιμότητας” ή “δικαίωμα μελλοντικής μείωσης της απαλλαγή” δηλαδή το δικαίωμα του ασφαλισμένου στο μέλλον και υπό όρους να μειώσει το απαλλασσόμενο χωρίς έλεγχο της υγείας του.  Αυτό του επιτρέπει να ασφαλιστεί με μικρό κόστος σήμερα στο ατομικό του ασφαλιστήριο έως ότου χρειαστεί να το βελτιώσει.

Μάθετε περισσότερα


    Πόσο κάνει:

    Tags: