Αξίζει να ασφαλιστώ;

Ασφάλεια ονομάζεται η συμμετοχή με ένα ποσό που ονομάζεται Ασφάλιστρο, σε ένα κοινό ταμείο (“καλάθι”) όμοιων κινδύνων όπου οι συμμετέχοντες με την εισφορά τους δικαιούνται να αντλήσουν χρήματα εφόσον επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση.

Το “Ασφάλιστρο” που καλείται να καταβάλει κάποιος στην ασφαλιστική εταιρία αντανακλά ευθέως τον κίνδυνο, την πιθανότητα δηλαδή να επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση.  Ανάλογα, λοιπόν, με το πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι, προσδιορίζεται και το ποσό της συμμετοχής του στο “καλάθι” του κινδύνου.  Έτσι, όσο πιθανότερο είναι να συμβεί, τόσο υψηλότερα είναι τα ασφάλιστρα, όπως επίσης και όσο πιο απίθανο είναι να συμβεί κάτι, τόσο χαμηλότερα είναι!

Αυτό εφαρμόζεται σε όλη την ασφαλιστική βιομηχανία, στηρίζεται απόλυτα στους νόμους της στατιστικής, διδάσκονται μαζί και εφαρμόζονται σε όλους τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες καθημερινά.  Διαφορετικό ασφάλιστρο έχει στην ασφάλιση Υγείας ένα παιδί από έναν ηλικιωμένο, διαφορετικό ένας καλός οδηγός από έναν που κάνει ζημιές ή ένα νεόκτιστο σπίτι από ένα παλαιό στην ασφάλιση σεισμού.

Τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τα ασφάλιστρα.
Μάθετε το κόστος και τις παροχές (καλύψεις και εξαιρέσεις) που μπορείτε να ασφαλιστείτε.

Μάθετε περισσότερα


    Πόσο κάνει: