Μία εξαιρετική πρόταση με πλήθος καλύψεων χωρίς απαλλαγές και υπασφάλιση!

Το πακέτο καλύψεων περιλαμβάνει:

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες  ενέργειες
 • Θραύση τζαμιών – καθρεφτών (μέχρι €500)
 • Βραχυκύκλωμα  ηλεκτρικών κτιριακών εγκαταστάσεων και/ή ηλεκτρικών συσκευών (μέχρι €500)
 • Προσωπικό ατύχημα του Λήπτη της Ασφάλισης (Θ.Α. & Μ.Ο.Α. μέχρι € 15.000)
 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιουΠροστασία υπασφάλισηςΖημιές κατά την πυρόσβεση
 • Έξοδα περιορισμού ζημιάς
 • Αποκομιδή ερειπίων (5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
 • Θύελλα
 • Πτώση δέντρων / στύλων από θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Καταιγίδα
 • Θραύση σωληνώσεων
 • Χιονόπτωση (βάρος χιονιού)
 • Χαλαζόπτωση
 • Έξοδα άντλησης νερών μέχρι €1.000
 • Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη
 • Κλοπή οικοσκευής με τη χρήση αντικλειδιού (παρέχεται μόνον σε κατοικίες που διαθέτουν πόρτα ασφαλείας ή σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων)
 • Κλοπή κοσμημάτων εντός πακτωμένου ή εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου, από ληστεία ή διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου (μέχρι €1.000)
 • Ζημιές κλοπής στο περιεχόμενο
 • Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι €500

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:

 • Κεφάλαιο κάλυψης περιεχομένου 30.000€ χωρίς υπασφάλιση, δηλαδή αποζημιώνει στο ακέραιο ζημίες μέχρι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.
 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου και χωρίς απαλλαγές
 • Ποσό αποζημίωσης ανά τεμάχιο μέχρι €1.000.  Σημ.: Ομάδες αντικειμένων που αποτελούν σετ θεωρούνται ένα αντικείμενο.

Ετήσια τελικά ασφάλιστρα 50€ για κατοικίες έως 120τμ. και 70€ για κατοικίες 120-160τμ.

Συμπληρώστε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες


  Πόσο κάνει: