Μπορώ να ασφαλιστώ;

Κάθε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας μπορεί να ξεκινήσει να καλύψει την υγεία του, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση της υγείας, έως και την ηλικία των 79 ετών!

Δεδομένου ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν οτιδήποτε δημιουργηθεί ή παρουσιαστεί για πρώτη φορά από την ημέρα της ασφάλισης και μετά, είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά την ασφάλιση να δίνουμε πλήρες, αναλυτικό και ειλικρινές ιατρικό ιστορικό.  Με τον τρόπο αυτό, δίνουμε στην ασφαλιστική εταιρία όλα τα αναγκαία στοιχεία για να αξιολογήσει και να μας προτείνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας.

Εφόσον υπάρχει ήδη κάποιο ιατρικό ιστορικό, η ασφαλιστική εταιρία θα το αξιολογήσει και θα μας προτείνει ένα από τα παρακάτω:

  1. Κανονική κάλυψη, εφόσον το πρόβλημα θεωρείται αμελητέο
  2. Επασφάλιστρο, δηλαδή αυξημένο ασφάλιστρο για συμβόλαιο με πλήρη κάλυψη
  3. Προσωρινή εξαίρεση, εφόσον υπάρχει σημαντική πιθανότητα να έχουμε υποτροπή στο άμεσο μέλλον
  4. Μόνιμη εξαίρεση, εφόσον το πρόβλημα υπάρχει ήδη και έτσι δεν μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά
  5. Απόρριψη κάλυψης, όταν το πρόβλημα ή ο συνδυασμός των προβλημάτων είναι τέτοιος που δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη εξαίρεση

Μεγάλη σημασία έχει η παροχή πλήρους εικόνας στην ασφαλιστική καθώς και η σαφής διατύπωση της τυχόν εξαίρεσης στο συμβόλαιο όταν επιβάλλεται να δοθεί, ώστε να μην αποτελεί τροχοπέδη στην σωστή λειτουργία του συμβολαίου.

Μάθετε με ποιους όρους μπορείτε να ασφαλιστείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας παρακάτω.

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.


    Πόσο κάνει:

    Tags: