Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα διατηρούνται σύμφωνα με το Ν.2742/1997 και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο ή/ και κανονισμό. Προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα, διατηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο ή/και κανονισμό.
Προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία μας μαζί σας, μετά από δικό σας σχετικό αίτημα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται ποτέ δεν θα πωληθούν ή διατεθούν σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος ή οργανισμό, εκτός και εάν αυτό απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή διαπιστωθεί απάτη.

COOKIES
Η ιστοσελίδα InsuranceNow.gr χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας, προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευσή τους.