Η ασφάλιση Ιατρών αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές ασφαλίσεις, καθώς είναι επαγγελματίες και επιστήμονες με αντικείμενο ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει: την ανθρώπινη ζωή.
Επίσης, είναι άνθρωποι που επενδύουν σημαντικό χρόνο στην κατάρτισή τους και ξεκινούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα αργότερα από άλλους επαγγελματίες.

Η πλέον διαδεδομένη ασφάλιση ιατρών είναι αυτή της Επαγγελματικής τους Ευθύνης, τόσο για την προστασία του ιδίου από λάθη ή παραλήψεις κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, όσο και κατ’ απαίτηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την διενέργεια ιατρικών πράξεων σε αυτά.

Παράγοντες που παίζουν ρόλο στην σωστή κάλυψη και τιμολόγηση ενός ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρού είναι:

 • Το όριο κάλυψης
 • Η υπάρξη και το ύψος της απαλλαγής
 • Η ιατρική ειδικότητα
 • Άλλοι παράγοντες όπως:
  • Η επέκταση κάλυψης στο Ιατρείο
  • Η κάλυψη της καθυστερημένης αναγγελίας ζημιάς (που συνήθως φτάνει τους 24 μήνες)
  • Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας του Ιατρού από απαιτήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κάλυψη ανειδίκευτων ιατρών, αγροτικών ιατρών και ιατρών που ασκούν μη επεμβατικές ειδικοτήτες που αποτελούν σημαντικό μέρος των συνολικά ασκούμενων αγωγών διεκδικήσεων από ασθενείς.

Επίσης, οι ιατροί λόγω της καθυστερημένης χρονικά έναρξης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας λόγω σπουδών αλλά και των αυξημένων προοπτικών εισοδήματος που συνεπάγεται η επιστημονική τους κατάρτιση και ειδίκευση, προτείνεται να ασφαλίζουν την ικανότητά τους για άσκηση του επαγγέλματος, τόσο από προσωρινή όσο και από μόνιμη ανικανότητα που συνεπάγεται μεγάλη οικονομική ζημία.

Μάθετε περισσότερα


  Πόσο κάνει: