Κάθε επαγγελματική δραστηριότητα είναι εκτεθειμένη σε απαιτήσεις από πελάτες για πράξεις ή παραλείψεις της που ισχυρίζονται ότι τους ζημίωσαν

Κατά την άσκηση της δραστηριότητας και ανάλογα με τη φύση, το εύρος και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, κάθε εταιρία μπορεί να υποπέσει σε λάθος ή παράληψη που για τον πελάτη (ή τους πελάτες) μπορεί να συνεπάγεται μικρή ή μεγάλη οικονομική ζημία.

Ο ελλειπής έλεγχος, η λάθος συμβουλή, η απώλεια μιας προθεσμίας και κάθε σφάλμα κατά την άσκηση του επαγγέλματος, μπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες μεμονωμένα ή μαζικά.

Η ασφαλιστική Αγορά έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα προγράμματα για πλήθος δραστηριοτήτων, τα οποία καλύπτουν εξειδικευμένα τους κινδύνους που συνεπάγεται καθε ειδικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ειδικά προγράμματα για:

 • Λογιστικές εταιρίες
 • Ελεγκτικές εταιρίες
 • Δικηγορικές εταιρίες
 • Εταιρίες Call Center
 • Φορείς Πιστοποίησης & Ελέγχου κάθε είδους
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Μεσιτικές εταιρίες (Real Estate)
 • Εταιρίες Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (Σύμβουλοι – Μελετητές)
 • Σύμβουλοι και Τεχνικοί Υγείας και Ασφάλειας
 • Tour Operators
 • Εταιρίες Security
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ)

…και γενικά εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες αλλά και άλλες δραστηριότητες που ουσιαστικά είναι απαραίτητο να καλύπτονται από συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης.

Μάθετε περισσότερα


  Πόσο κάνει: