Φανταστείτε ένα λεωφορείο ή ένα φορτηγό-ψυγείο που ακινητοποιείται και πρέπει άμεσα να επισκευαστεί ή να μεταφερθεί...

Φορτηγά, Λεωφορεία, Βυτιοφόρα και Επικαθήμενα με μικτό βάρος από 3,5 τόνους και άνω, μπορούν να ασφαλιστούν με ετήσιο συμβόλαιο Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων!

Με κινητά συνεργεία παρέχεται επιτόπου εξυπηρέτηση ή και μεταφορά του οχήματος σε κατάλληλο συνεργείο για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.  Πιο συγκεκριμένα παρέχονται:

  • Επί τόπου εξυπηρέτηση οχήματος
  • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο αρμόδιο συνεργείο
  • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης & διαμονής του οδηγού
  • Αποζημίωση για καταστροφή αποσκευών από ατύχημα, πυρκαγιά, πλημμύρα ή κλοπή
  • Κάλυψη εξόδων ενοικίασης άλλου οχήματος και μεταφόρτωσης φορτίου (βαρέα οχήματα) ή κάλυψη εξόδων ενοικίασης άλλου οχήματος για τη μεταφορά των επιβατών (λεωφορεία)
  • Εισιτήριο για την αποστολή αντικαταστάτη οδηγού

Προσφέρει σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις στην Ελλάδα και σε 34 χώρες της Ευρώπης ενώ παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης όλων των καλύψεων σε συνοδηγό (φορτηγά) και επιβάτες (λεωφορεία).  Τέλος, η κάλυψη δίνεται σε ατομική ή ομαδική βάση.

Μάθετε περισσότερα


    Πόσο κάνει: