Τα γραφεία ταξιδίων εφόσον παρέχουν άνω των δύο υπηρεσιών (μεταφορά και διαμονή θεωρούνται οι βασικές δύο) υποχρεούνται με το ΠΔ  339/96 να καλύπτουν την επαγγελματική τους ευθύνη, καθώς αναλαμβάνουν τη φροντίδα για την ασφαλή μετάβαση, διαμονή και επιστροφή ενός σημαντικού αριθμού ανθρώπων σε μέρη που είναι για εκείνους άγνωστα.

Παράλληλα προς την υποχρέωσή τους αυτή, πολλές φορές επιλέγουν να καλύψουν τους ταξιδιώτες τους για ατυχήματα ή ξαφνικές ασθένειες που μπορεί να υπάρξουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είτε ως μέριμνα προς αυτούς, είτε για λόγους ανταγωνισμού και διαφοροποίησης.

Τα προγράμματα Προσωπικού Ατυχήματος μπορεί να είναι ανά ταξίδι, δίνοντας τη δυνατότητα να ασφαλίσουν συγκεκριμένα group ενδιαφέροντος, ή σε ετήσια βάση καλύπτοντας το σύνολο των ταξιδιωτών και καλύπτουν έξοδα θεραπείας ατυχήματος (αμοιβές ιατρών, διαγνωστικών εξετάσεων, φαρμάκων και εξόδων νοσηλείας) και ξαφνικής ασθένειας (συνήθως μόνο έξοδα νοσηλείας) για συγκεκριμένα όρια ώστε να έχουν ανταγωνιστικό κόστος.

Μάθετε περισσότερα


    Πόσο κάνει: