Προσωπικό Ατύχημα Αγρότη

Οι αγρότες μας είναι άνθρωποι που εργάζονται σκληρά, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, εκτεθημένοι τόσο σε φυσικούς κινδύνους όσο και σε κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τη ίδια τη δραστηριότητα (πχ. χρήση μηχανημάτων, οδήγηση τρακτέρ κλπ.)

Ειδικά για αυτή την κατηγορία επαγγελματιών, προσφέρουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης που προσφέρει σημαντικές καλύψεις με ιδιαίτερα χαμηλό ετήσιο κόστος:

  • 50.000€ Ασφάλισης Ζωής από Ατύχημα
  • 50.000€ Μόνιμη Ολική & Μερική Ανικανότητα για εργασία από Ατύχημα
  • Έως 600€ Έξοδα Θεραπείας Ατυχήματος
  • 50€/ημέρα Επίδομα Νοσηλείας

Το ετήσιο κόστος διαμορφώνεται στα 99€.

Μάθετε περισσότερα


    Πόσο κάνει: