Ο εισοδηματίας θέλει ειδικές ασφαλίσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες του

Ομοίως προς τον εργαζόμενο που ένα ατύχημα ή μία ασθένεια μπορεί να του στερήσει το εισόδημα προσωρινά ή μόνιμα, για να μπορείτε να στηρίζεστε στο εισόδημα από τα ενοίκια πρέπει να ασφαλίσετε τα κτίρια που σας τα παρέχουν!

Οι ασφαλίσεις πρέπει να προβλέπουν την κάλυψη μόνο των κτιρίων (εφόσον δεν τα ενοικιάζετε επιπλωμένα) από τις βασικές καλύψεις Φωτιάς και Σεισμού, καθώς επίσης και την Απώλεια Ενοικίων από αυτούς τους κινδύνους.

Εάν αποφασίσετε να ασφαλίσετε και τις ζημιές από διαρροή σωληνώσεων, τότε και η απώλεια ενοικίων επεκτείνεται ανάλογα.

Τέλος, υπάρχει εξειδικευμένη κάλυψη Νομικής Προστασίας για Ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα από την οποία μπορείτε να αμύνεστε ή να διεκδικείτε νομικά τις όποιες διαφορές σας όπως:

  • Παραφύλαξη των συμφερόντων του Εκμισθωτή από τη μισθωτική σύμβαση.
  • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια του Εκμισθωτή προς απόκρουση κατηγορίας αδικήματος εξ αμελείας.
  • Διεκδίκηση ή απόκρουση από Ενοχικές Συμβάσεις που αφορούν το Ακίνητο (διαφορές με συνεργεία επισκευών γενικά).
  • Παραφύλαξη συμφερόντων του Εκμισθωτή από ασφαλιστικές συμβάσεις που καλύπτουν το μίσθιο κατά κινδύνων περιουσίας.

Το κόστος του συμβολαίου Νομικής Προστασίας Εκμισθωτή ξεκινάει από 80€/έτος για κατοικία έως 55τμ και φθάνει τα 110€/έτος για κατοικίες άνω των 120τμ.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεστε ότι σε ένα σημαντικό γεγονός, δεν θα στερηθείτε του εισοδήματος ενώ παράλληλα θα αποζημιωθείτε για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ανάλογα προγράμματα υπάρχουν και για εκμισθώσεις επαγγελματικών χώρων.

Μάθετε περισσότερα


    Πόσο κάνει: