Τα Ομαδικά Προγράμματα Σχολείων προσφέρουν στους μαθητές τη μέριμνα που απαιτείται σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας.  Η κάλυψη ξεκινάει μία (1) ώρα πριν την προγραμματισμένη προσέλευση των μαθητών και διαρκεί έως και μία (1) ώρα μετά τη λήξη των μαθημάτων ενώ καλύπτει και τις τυχόν εκδηλώσεις, σχολικές εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες.

Το κόστος ασφάλισης είναι, όπως συνήθως στα ομαδικά συμβόλαια, εξαιρετικά χαμηλό και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η κάλυψη προσφέρει:

  • Κάλυψη εξόδων θεραπείας ατυχήματος
  • Κάλυψη εξόδων ξαφνικής ασθένειας
  • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα
  • Ασφάλεια Μόνιμης Ανικανότητας από ατύχημα

Η πρόταση απευθύνεται σε Σχολεία, Φροντιστήρια και Παιδικούς Σταθμούς.

Μάθετε περισσότερα


    Πόσο κάνει: