Τί χρειάζομαι για να ασφαλιστώ;

Η απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημιά που συνεπάγεται ένα απρόοπτο γεγονός όπως μία νοσηλεία, ένας σεισμός ή ένα σύγκρουση με το όχημά του.

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα ποικίλουν ανά είδος ασφάλισης και διασφαλίζουν την ορθότητα κάποιων στοιχείων που αποτελούν κριτήρια για την ανάληψη του κινδύνου από πλευράς ασφαλιστικής και εκτίμησης του τελικού ασφαλίστρου.

Η ορθότητα, η πληρότητα και η ειλικρίνεια των στοιχείων που γνωστοποιούμε στην ασφαλιστική, ανεξαρτήτως του είδους του κινδύνου προς ασφάλιση, διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του συμβολαίου και τελικά, την ικανοποίηση του ασφαλισμένου.

Ασφαλίσεις Υγείας

Στις ασφαλίσεις υγείας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ανάλογα με την εταιρία) είναι

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ)
 • Το Βιβλιάριο Υγείας και το Συνταγολόγιο (εφόσον υπάρχουν)
 • Ο αριθμός ΑΜΚΑ
 • Συμπληρωμένη αίτηση Ασφάλισης (πάντα πρωτότυπη) με πλήρως συμπληρωμένο αναλυτικό Ιατρικό Ιστορικό
 • Συμπλήρωση του ειδικού Εντύπου Ανάλυσης Αναγκών

Ασφαλίσεις Οχημάτων

 • Άδεια Κυκλοφορίας του προς ασφάλιση οχήματος
 • Δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ
 • Φωτογραφίες του οχήματος όταν η ασφάλιση περιλαμβάνει και καλύψεις Φωτιάς, Κλοπής, Ιδίων Ζημιών κλπ.
 • Συμπληρωμένη αίτηση Ασφάλισης
 • Συμπλήρωση του ειδικού Εντύπου Ανάλυσης Αναγκών

Ασφαλίσεις Κατοικιών

 • Είδος κατοικίας (μονοκατοικία, διαμέρισμα)
 • Έτος κατασκευής
 • Πλήθος ορόφων και ύπαρξη υπογείων
 • Ιστορικό ζημιών
 • Σύνολο τετραγωνικών κύριων και βοηθητικών χώρων κτιρίου
 • Αν υπάρχουν όμορα κτίρια
 • Αν υπάρχει ενυπόθηκος δανειστής (τράπεζα)
 • Ποιες είναι οι ζητούμενες καλύψεις

Μάθετε με ποιους όρους μπορείτε να ασφαλιστείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας παρακάτω.

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.


  Πόσο κάνει:

  Tags: