Ποιός πληρώνει (και πώς) τη νοσηλεία του στελέχους σας στο εξωτερικό;

Τα στελέχη των επιχειρήσεων συχνά ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Εάν υπάρξει ανάγκη έκτακτης νοσηλείας στο εξωτερικό, η επιχείρηση συχνά καλείται να αναλάβει τόσο τη φροντίδα όσο και τα αυξημένα έξοδα που προκύπτουν

Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση Στελεχών προσφέρεται από έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης και καλύπτει τα έκτακτα έξοδα που μπορεί να προκύψουν με ιδανικό τρόπο καθώς προσφέρει:

 1. Παγκόσμια κάλυψη
 2. Απευθείας Πληρωμή
 3. Καμία απαλλαγή
 4. Χωρίς Ανώτατο Όριο Εξόδων

ενώ παράλληλα μπορεί να καλύψει, εκτός από τα στελέχη, συνταξιδεύοντες συνεργάτες, πελάτες αλλά και τις οικογένειες των στελεχών!  Τέλος, το πρόγραμμα μπορεί να καλύπτει επίσης και τα προσωπικά ταξίδια αναψυχής των στελεχών της επιχείρησης, εφόσον το επιθυμεί η ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Οι καλύψεις που προσφέρονται είναι:

 1. Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 2. Ιατρικές ΕΠισκέψεις και Διαγνωστικές εξετάσεις
 3. Έκτακτα Οδοντιατρικά Έξοδα
 4. Κάλυψη για Έξοδα Φυσιοθεραπευτή
 5. Κάλυψη για Έξοδα Υγειονομικής Μεταφοράς και Επαναπατρισμού
 6. Κάλυψη Εξόδων Επείγουσας Απομάκρυνσης σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης
 7. Έξοδα Συνοδού

Προαιρετικά καλύπτονται:

 1. Ασφάλεια Ζωής και Μόνιμης Ανικανότητας
 2. Απώλεια Αποσκευών λόγω Κλοπής, Καταστροφής
 3. Απώλεια Χρημάτων και Εγγράφων
 4. Αστικής Ευθύνη προς Τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες
 5. Ακύρωση Ταξιδίου

Όλα τα παραπάνω προσφέρονται με κόστος από

4.17€/ημέρα ταξιδίου!

Μάθετε περισσότερα


  Πόσο κάνει: