ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
INTERAMERICAN 1010
INTERASCO 210.6793200 (MEDNET)
EUROLIFE 210.9555600 (MEDNET)
GENERALI SAFETY 801.11.11.100 ή 210.6753760 ή 18112
GENERALI GUARANTEE 213.0717171
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
INTERAMERICAN 1158
INTERASCO 210.3497085
AIG 210.3497024
ERGO 210.6504022
TOYOTA INSURANCE 210.2851692
GROUPAMA 210.3295555
MINETTA 210.9409582
ΕΘΝΙΚΗ 210.9099999
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 210.7470001
MONDIAL 210.9988166