Χρειάζομαι Ασφαλιστικό Σύμβουλο;

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να επικοινωνήσει την σημασία της Ασφάλισης στον Άνθρωπο.  Ο ρόλος του είναι να αφουγκραστεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ανθρώπου, της κάθε οικογένειας ή της κάθε επιχείρησης και να δώσει εναλλακτικές προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές.

Η σωστή διερεύνηση και ιεράρχηση των αναγκών, η σταδιακή υλοποίηση και η τακτική αναθεώρηση και επανεξέταση με τον ασφαλισμένο, πρέπει να αποτελούν την καθημερινότητα του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητής.  Αυτά άλλωστε απαιτεί διεθνώς και η αναγνωρισμένη διαδικασία του Financial Planning.

Επίσης, έχει την ευθύνη να φέρει εις πέρας διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας τον ασφαλισμένο του στη διαδικασία της αποζημίωσης.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, όπως ακριβώς και ο ιατρός, ο δικηγόρος και ο λογιστής της οικογένειας, έχει την υποχρέωση να λειτουργεί συμβουλευτικά και με μόνο γνώμονα το συμφέρον του πελάτη του.

Για όλα τα παραπάνω, η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη, καθώς άλλωστε υπηρετεί ένα επάγγελμα που απαιτεί γνώσεις, πείρα και επαγγελματισμό.

Μάθετε περισσότερα


    Πόσο κάνει:

    Tags: