ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ INSURANCENOW.GR

Η InsuranceNow.gr έχει σκοπό την ενημέρωση του Κοινού σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει ως Πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Διαμεσοβητής.

Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητό σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα (σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν.3471/2006). Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία σχετικά με τα κυριότερα διαθέσιμα ασφαλιστικά προϊόντα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Το περιεχόμενο της σελίδας είναι στην Ελληνική γλώσσα με δυνατότητα αυτοματοποιημένης (ανεπίσημης) μετάφρασης.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ο χρήστης της ιστοσελίδας InsuranceNow.gr οφείλει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η InsuranceNow.gr δεν έχει καμία ευθύνη στην κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιαδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή σφετερισμού μέρους του περιεχομένου αυτής ή την παραπλάνηση του κοινού από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων της ιστοσελίδας και των χρηστών ηθών.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
Για την επίλυση τυχόν διαφορών ή προβλημάτων, επισκεφθείτε την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην Ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η InsuranceNow.gr ανανεώνεται συνεχώς, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, στο πλαίσιο αυτό θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται ανά διαστήματα χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.
Η ιστοσελίδα μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσίων, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ INSURANCENOW.GR
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Οι εκάστοτε ισχύοντες όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική σελίδα “Όροι Χρήσης”

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@insurancenow.gr.