Ασφάλιση “Κατά Παντός Κινδύνου”

Η “Κατά Παντός Κινδύνου” ασφάλιση καλύπτει κάθε “τυχαία υλική ζημιά” καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις δεν αναφέρονται στις εξαιρέσεις.

Τί χρειάζομαι για να ασφαλιστώ;

Η απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημιά που συνεπάγεται ένα απρόοπτο γεγονός όπως μία νοσηλεία, ένας σεισμός ή ένα σύγκρουση με το όχημά του.