Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Έχω ομαδικό, χρειάζεται να ασφαλιστώ;

Τα ομαδικά συμβόλαια αποτελούν σημαντική παροχή προς τους εργαζομένους.  Προσφέρουν πλήθος καλύψεων με ικανοποιητικά όρια και όρους που δύσκολα βρίσκονται σε ατομικά ασφαλιστήρια.  Για παράδειγμα, η κάλυψη του κόστους φαρμάκων, το επίδομα τοκετού με αναμονή μικρότερη των 24 μηνών και η ελευθερία για διενέργεια ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων σε προσωπικούς ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα [...]