Οδηγός Ασφαλισμένου

Ασφάλιση “Κατά Παντός Κινδύνου”

Η “Κατά Παντός Κινδύνου” ασφάλιση καλύπτει κάθε “τυχαία υλική ζημιά” καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις δεν αναφέρονται στις εξαιρέσεις σε αντίθεση από την ασφάλιση “Κατονομαζομένων Κινδύνων” που συναντάται πιο συχνά και καλύπτει όσο κινδύνους κατονομάζονται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημιές που θα προέλθουν από: Φωτιά, Φωτιά από Δάσος – Δασική […]

Η αξία της Απαλλαγής στα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Πολλές φορές ακούμε για τη λεγόμενη απαλλαγή ή συμμετοχή σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Καλύψεις όπως η Υγεία, η Μικτή στα αυτοκίνητα ή ο Σεισμός στον κλάδο Πυρός έχουν ποσά απαλλαγής. Η απαλλαγή στην πραγματικότητα δεν είναι παρά το μέσον για την εξασφάλιση (σημαντικά συνήθως) χαμηλότερου κόστους της κάλυψης. Με την απαλλαγή, δηλαδή, οι ασφαλιστικές εταιρίες κάνουν [...]

Παλαιά / Νέα συμβόλαια Υγείας

Όλοι μας έχουμε ακούσει για την “αξία των παλαιών προγραμμάτων υγείας.” Είναι αλήθεια ότι τα προγράμματα υγείας καλύπτουν κινδύνους που τα σημερινά προγράμματα συνήθως εξαιρούν. Για παράδειγμα, η κάλυψη εξόδων τοκετού, διαθλαστικών επεμβάσεων, θεραπείας του AIDS αποτελούν σήμερα (συνήθως) πάγιες εξαιρέσεις. Ο λόγος απλός: Δεν εξαιρούσαν ό,τι δεν υπήρχε. Δεν εξαιρούσαν το AIDS γιατί δεν [...]