Κατοικίας

Ασφάλιση “Κατά Παντός Κινδύνου”

Η “Κατά Παντός Κινδύνου” ασφάλιση καλύπτει κάθε “τυχαία υλική ζημιά” καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις δεν αναφέρονται στις εξαιρέσεις σε αντίθεση από την ασφάλιση “Κατονομαζομένων Κινδύνων” που συναντάται πιο συχνά και καλύπτει όσο κινδύνους κατονομάζονται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημιές που θα προέλθουν από: Φωτιά, Φωτιά από Δάσος – Δασική […]

Η αξία της Απαλλαγής στα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Πολλές φορές ακούμε για τη λεγόμενη απαλλαγή ή συμμετοχή σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Καλύψεις όπως η Υγεία, η Μικτή στα αυτοκίνητα ή ο Σεισμός στον κλάδο Πυρός έχουν ποσά απαλλαγής. Η απαλλαγή στην πραγματικότητα δεν είναι παρά το μέσον για την εξασφάλιση (σημαντικά συνήθως) χαμηλότερου κόστους της κάλυψης. Με την απαλλαγή, δηλαδή, οι ασφαλιστικές εταιρίες κάνουν [...]

Μηνιαία πληρωμή ασφαλίστρων!

Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και προγραμματίστε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας! Η καλή διαχείριση των οικονομικών διευκολύνεται όταν οι υποχρεώσεις κατανέμονται στη διάρκεια των μηνών.  Με τον μηνιαίο τρόπο πληρωμής δεν θα αντιμετωπίζετε “δύσκολους” μήνες, καθώς τα ασφάλιστρα θα εξοφλούνται με τον ίδιο ρυθμό που εισπράττετε και τα εισοδήματά σας, δηλ. μηνιαίως. Τα τελευταία […]

Έχετε δάνειο σπιτιού;

Μειώστε άμεσα το κόστος του δανείου σας, μειώνοντας το κόστος των ασφαλειών που το συνοδεύουν! Οι δανειολήπτες έχουν μία μακροπρόθεσμη σημαντική υποχρέωση που πρέπει να εξασφαλίσουν. Όσοι έχουν πάρει δάνειο γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκτός της υποχρέωσης για την αποπληρωμή του δανείου, έχουν την δέσμευση της διατήρησης δύο ασφαλιστηρίων συμβολαίων που δικαιούχος (στο ποσό που [...]