Αυτοκίνητο

Η αξία της Απαλλαγής στα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Πολλές φορές ακούμε για τη λεγόμενη απαλλαγή ή συμμετοχή σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Καλύψεις όπως η Υγεία, η Μικτή στα αυτοκίνητα ή ο Σεισμός στον κλάδο Πυρός έχουν ποσά απαλλαγής. Η απαλλαγή στην πραγματικότητα δεν είναι παρά το μέσον για την εξασφάλιση (σημαντικά συνήθως) χαμηλότερου κόστους της κάλυψης. Με την απαλλαγή, δηλαδή, οι ασφαλιστικές εταιρίες κάνουν [...]

Μηνιαία πληρωμή ασφαλίστρων!

Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και προγραμματίστε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας! Η καλή διαχείριση των οικονομικών διευκολύνεται όταν οι υποχρεώσεις κατανέμονται στη διάρκεια των μηνών.  Με τον μηνιαίο τρόπο πληρωμής δεν θα αντιμετωπίζετε “δύσκολους” μήνες, καθώς τα ασφάλιστρα θα εξοφλούνται με τον ίδιο ρυθμό που εισπράττετε και τα εισοδήματά σας, δηλ. μηνιαίως. Τα τελευταία […]