Έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα απαιτούνται για τις σπουδές του παιδιού;

Οι Σπουδές και η Επαγγελματική Αποκατάσταση του παιδιού είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη επένδυση στο Μέλλον.
Η εξασφάλιση του κεφαλαίου για τον σκοπό αυτό, απαιτεί προγραμματισμό, αφοσίωση και εξασφάλιση από τυχόν καταστάσεις που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη. Η αποταμίευση μέσω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου προσφέρει:

 • Συστηματικότητα, καθώς η αποταμίευση είναι διαρκής και επαναλαμβανόμενη σε σταθερά διαστήματα (μήνα, 3μηνο κλπ.)
 • Απόδοση, αφού στο συμβόλαιο αναγράφεται το Τεχνικό Επιτόκιο και το ελάχιστο Εφάπαξ που θα δημιουργηθεί
 • Εξασφάλιση, δίνοντας με ειδικό όρο την ευθύνη της αποταμίευσης στην εταιρία, εφόσον ο γονέας δεν είναι σε θέση να εργαστεί λόγω υγείας.

Αναρωτηθείτε, πόσα χρήματα έχετε εξασφαλίσει μέχρι σήμερα για τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού σας.

Οι σπουδές του παιδιού απαιτούν ένα σημαντικό ποσό στο οποίο, εάν το προγραμματίσουμε, μπορούμε να ανταποκριθούμε εύκολα.  Ο χρόνος παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην έγκαιρη και χωρίς θυσίες δημιουργία του απαραίτητου κεφαλαίου.

Ένα στοιχείο που κάνει την αποταμίευση για το παιδί μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου μοναδική, είναι το γεγονός ότι η αποταμίευση για τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάσταση προστατεύεται πάντα από τυχόν αδυναμία προς εργασία λόγω υγείας ή απώλεια του γονέα.

Η εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων για τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού μέσω ασφαλιστηρίου προγράμματος, σας εξασφαλίζει κάποιες μοναδικές δυνατότητες όπως:

 • Εξαιρετικό εγγυημένο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια
 • Δυνατότητα για επιπλέον όφελος από τυχόν αποδόσεις άνω του εγγυημένου
 • Δημιουργία εγγυημένου εφάπαξ κεφαλαίου που γνωρίζετε κατά τη σύναψη του προγράμματος με δυνατότητα και περαιτέρω ενίσχυσης αν κριθεί απαραίτητο
 • Προστασία από τον πληθωρισμό με την επιλογή της αναπροσαρμογής του ποσού της αποταμίευσης κάθε χρόνο
 • Εγγύηση του αποτελέσματος από αδυναμία για εργασία λόγω υγείας ή απώλεια του γονέα
 • Δυνατότητα εξαγοράς πριν τη λήξη του προγράμματος, πάντα σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος που έχετε επιλέξει
Το ποσό που θα αποταμιεύετε, εξαρτάται από το εφάπαξ που επιθυμείτε στη λήξη, τη διάρκεια της αποταμίευσης και το εγγυημένο επιτόκιο

Μάθετε περισσότερα


  Πόσο κάνει: