Πόσοι άνθρωποι εξαρτώνται οικονομικά από εσάς;

Δημιουργώντας οικογένεια, δημιουργούνται παράλληλα και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις όπως ενοίκιο ή δάνειο, αυξημένα οικογενειακά έξοδα, μελλοντικές υποχρεώσεις για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση παιδιών κλπ.

Οι υποχρεώσεις αυτές ικανοποιούνται με το εισόδημα που δημιουργείται από την εργασία.  Σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας για εργασία ή απώλειας ζωής, πέρα από τη ανεκτίμητη προσωπική αξία του ανθρώπου, η ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών πιέζει καθημερινά.

Η εξασφάλιση ενός ικανού ποσού που θα διασφαλίσει την αδιάκοπη συνέχιση και ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων και αναγκών της οικογένειας σε περίπτωση απώλειας του ανθρώπου που τη στηρίζει οικονομικά με το εισόδημά του, είναι ανεκτίμητη και ταυτόχρονα εφικτή.

Το 80% των εισοδημάτων της 5ετίας, σχηματίζει συνήθως ένα επαρκές κεφάλαιο άμεσης ανάγκης προς την οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής του ανθρώπου που εισφέρει το εισόδημα

Μάθετε περισσότερα


    Πόσο κάνει: